Arabiska för löpning

3adw
ﻋَﺪﻭ
löpning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för löpning uttalas 3adw och skrivs ﻋَﺪﻭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet löpning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med löpning

Alla bokstäver i löpning

ﻋَﺪﻭ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﻮ
 
ayn
3
dal
d
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för löpning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺪﻭ och uttalas 3adw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för löpning

fa3l blir 3adw

Vi har sett att det arabiska ordet för löpning skrivs ﻋَﺪﻭ och uttalas 3adw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, d och w, blir ordet 3adw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som löpning