Arabiska för jäsa

khammara
ﺧَﻤَّﺮَ
jäsa – dåtid han
yukhammiru
ﻳُﺨَﻤِّﺮُ
jäsa – nutid han

Det arabiska verbet för att jäsa skrivs ﺧَﻤَّﺮَ och uttalas khammara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻤِّﺮُ och uttalas yukhammiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jäsa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jäsa

Alla bokstäver i jäsa

ﺧَﻤَّﺮَ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
kha
kh
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för jäsa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻤَّﺮَ och uttalas khammara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av jäsa

dåtid
nutid
han
khammara
ﺧَﻤَّﺮَ
han - dåtid
yukhammiru
ﻳُﺨَﻤِّﺮُ
han - nutid
hon
khammarat
ﺧَﻤَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tukhammiru
ﺗُﺨَﻤِّﺮُ
hon - nutid
jag
khammartu
ﺧَﻤَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ukhammiru
ﺃُﺧَﻤِّﺮُ
jag - nutid