Arabiska för vin

khamra
ﺧَﻤﺮَﺓ
vin – femininum singular

Det arabiska ordet för vin uttalas khamra och skrivs ﺧَﻤﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: dryck
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vin

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vin består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vin

Alla bokstäver i vin

ﺧَﻤﺮَﺓ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
kha
kh
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för vin består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻤﺮَﺓ och uttalas khamra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver