Arabiska för bakfylla

khumaar
ﺧُﻤَﺎﺭ
bakfylla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bakfylla uttalas khumaar och skrivs ﺧُﻤَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bakfylla består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bakfylla

Alla bokstäver i bakfylla

ﺧُﻤَﺎﺭ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
kha
kh
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bakfylla består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻤَﺎﺭ och uttalas khumaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver