Arabiska för nysning

3aTs
ﻋَﻄﺲ
nysning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nysning uttalas 3aTs och skrivs ﻋَﻄﺲ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nysning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nysning

Alla bokstäver i nysning

ﻋَﻄﺲ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺲ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ayn
3
Ta
T
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för nysning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄﺲ och uttalas 3aTs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nysning

fa3l blir 3aTs

Vi har sett att det arabiska ordet för nysning skrivs ﻋَﻄﺲ och uttalas 3aTs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, T och s, blir ordet 3aTs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nysning