Arabiska för nysande

3uTaas
ﻋُﻄَﺎﺱ
nysande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nysande uttalas 3uTaas och skrivs ﻋُﻄَﺎﺱ.

Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nysande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nysande

Alla bokstäver i nysande

ﻋُﻄَﺎﺱ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ayn
3
Ta
T
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för nysande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻄَﺎﺱ och uttalas 3uTaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nysande

fu3aal blir 3uTaas

Vi har sett att det arabiska ordet för nysande skrivs ﻋُﻄَﺎﺱ och uttalas 3uTaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är 3, T och s, blir ordet 3uTaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nysande