Arabiska för blek

baahit
ﺑَﺎﻫِﺖ
blek – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blek uttalas baahit och skrivs ﺑَﺎﻫِﺖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet blek

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blek består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i blek

ﺑَﺎﻫِﺖ
ﺑـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
beh
b
alef
ha
h
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för blek består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻫِﺖ och uttalas baahit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blek

faa3il blir baahit

Vi har sett att det arabiska ordet för blek skrivs ﺑَﺎﻫِﺖ och uttalas baahit. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är b, h och t, blir ordet baahit.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blek