Arabiska för intryck

inTibaa3
ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ
intryck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intryck uttalas inTibaa3 och skrivs ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet intryck

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intryck består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intryck

Alla bokstäver i intryck

ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
nun
n
Ta
T
beh
b
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för intryck består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ och uttalas inTibaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för intryck

infi3aal blir inTibaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för intryck skrivs ﺍِﻧﻄِﺒَﺎﻉ och uttalas inTibaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är T, b och 3, blir ordet inTibaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som intryck