Arabiska för trumslagare

Tabbaal
ﻃَﺒَّﺎﻝ
trumslagare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trumslagare uttalas Tabbaal och skrivs ﻃَﺒَّﺎﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trumslagare består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trumslagare

Alla bokstäver i trumslagare

ﻃَﺒَّﺎﻝ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
beh
b
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för trumslagare består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺒَّﺎﻝ och uttalas Tabbaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trumslagare

fa33aal blir Tabbaal

Vi har sett att det arabiska ordet för trumslagare skrivs ﻃَﺒَّﺎﻝ och uttalas Tabbaal. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är T, b och l, blir ordet Tabbaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trumslagare