Arabiska för tillflyktsort

3awadh
ﻋَﻮَﺫ
tillflyktsort – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillflyktsort uttalas 3awadh och skrivs ﻋَﻮَﺫ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillflyktsort består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillflyktsort

Alla bokstäver i tillflyktsort

ﻋَﻮَﺫ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺬ
 
ayn
3
waw
w
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för tillflyktsort består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَﺫ och uttalas 3awadh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tillflyktsort

fa3al blir 3awadh

Vi har sett att det arabiska ordet för tillflyktsort skrivs ﻋَﻮَﺫ och uttalas 3awadh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, w och dh, blir ordet 3awadh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tillflyktsort