Arabiska för skydda

3awwadha
ﻋَﻮَّﺫَ
skydda – dåtid han
yu3awwidhu
ﻳُﻌَﻮِّﺫُ
skydda – nutid han

Det arabiska verbet för att skydda skrivs ﻋَﻮَّﺫَ och uttalas 3awwadha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻮِّﺫُ och uttalas yu3awwidhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skydda består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skydda

Alla bokstäver i skydda

ﻋَﻮَّﺫَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺬ
 
ayn
3
waw
w
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för skydda består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَّﺫَ och uttalas 3awwadha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skydda

fa33ala blir 3awwadha

Vi har sett att det arabiska ordet för skydda skrivs ﻋَﻮَّﺫَ och uttalas 3awwadha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, w och dh, blir ordet 3awwadha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skydda

Böjningsformer av skydda

dåtid
nutid
han
3awwadha
ﻋَﻮَّﺫَ
han - dåtid
yu3awwidhu
ﻳُﻌَﻮِّﺫُ
han - nutid
hon
3awwadhat
ﻋَﻮَّﺫَﺕ
hon - dåtid
tu3awwidhu
ﺗُﻌَﻮِّﺫُ
hon - nutid
jag
3awwadhtu
ﻋَﻮَّﺫﺕُ
jag - dåtid
'u3awwidhu
ﺃُﻋَﻮِّﺫُ
jag - nutid