Arabiska för slösande

mufarriT
ﻣُﻔَﺮِّﻁ
slösande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slösande uttalas mufarriT och skrivs ﻣُﻔَﺮِّﻁ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slösande består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slösande

Alla bokstäver i slösande

ﻣُﻔَﺮِّﻁ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
fa
f
ra
r
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för slösande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔَﺮِّﻁ och uttalas mufarriT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slösande

mufa33il blir mufarriT

Vi har sett att det arabiska ordet för slösande skrivs ﻣُﻔَﺮِّﻁ och uttalas mufarriT. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är f, r och T, blir ordet mufarriT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slösande