Arabiska för tillgänglig

mutanaawana
ﻣُﺘَﻨَﺎﻭًﻯ
tillgänglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillgänglig uttalas mutanaawana och skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻭًﻯ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillgänglig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillgänglig

Alla bokstäver i tillgänglig

ﻣُﺘَﻨَﺎﻭًﻯ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﻮ
ـﻰ
 
mim
m
ta
t
nun
n
alef
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för tillgänglig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Tecknet an. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﺎﻭًﻯ och uttalas mutanaawana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver