Arabiska för hanterande, ätande

mutanaawil
ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ
hanterande, ätande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hanterande, ätande uttalas mutanaawil och skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hanterande, ätande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hanterande, ätande

Alla bokstäver i hanterande, ätande

ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
nun
n
alef
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hanterande, ätande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ och uttalas mutanaawil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hanterande, ätande

mutafaa3il blir mutanaawil

Vi har sett att det arabiska ordet för hanterande, ätande skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ och uttalas mutanaawil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är n, w och l, blir ordet mutanaawil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hanterande, ätande