Arabiska för hantera, ta emot

tanaawala
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
hantera, ta emot – dåtid han
yatanaawalu
ﻳَﺘَﻨَﺎﻭَﻝُ
hantera, ta emot – nutid han

Det arabiska verbet för att hantera, ta emot skrivs ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ och uttalas tanaawala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﺎﻭَﻝُ och uttalas yatanaawalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hantera, ta emot

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hantera, ta emot består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hantera, ta emot

Alla bokstäver i hantera, ta emot

ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
nun
n
alef
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hantera, ta emot består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ och uttalas tanaawala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hantera, ta emot

tafaa3ala blir tanaawala

Vi har sett att det arabiska ordet för hantera, ta emot skrivs ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ och uttalas tanaawala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är n, w och l, blir ordet tanaawala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hantera, ta emot

Böjningsformer av hantera, ta emot

dåtid
nutid
han
tanaawala
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
han - dåtid
yatanaawalu
ﻳَﺘَﻨَﺎﻭَﻝُ
han - nutid
hon
tanaawalat
ﺗَﻨَﺎﻭَﻟَﺖ
hon - dåtid
tatanaawalu
ﺗَﺘَﻨَﺎﻭَﻝُ
hon - nutid
jag
tanaawaltu
ﺗَﻨَﺎﻭَﻟﺖُ
jag - dåtid
'atanaawalu
ﺃَﺗَﻨَﺎﻭَﻝُ
jag - nutid