Arabiska för torr

qafaar
ﻗَﻔَﺎﺭ
torr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för torr uttalas qafaar och skrivs ﻗَﻔَﺎﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torr består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torr

Alla bokstäver i torr

ﻗَﻔَﺎﺭ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺮ
 
qaf
q
fa
f
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för torr består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻔَﺎﺭ och uttalas qafaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för torr

fa3aal blir qafaar

Vi har sett att det arabiska ordet för torr skrivs ﻗَﻔَﺎﺭ och uttalas qafaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är q, f och r, blir ordet qafaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som torr