Arabiska för tunga

lisaan
ﻟِﺴَﺎﻥ
tunga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tunga uttalas lisaan och skrivs ﻟِﺴَﺎﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tunga i:

'alsina
ﺃَﻟﺴِﻨَﺔ
tunga – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tunga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tunga består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i tunga

ﻟِﺴَﺎﻥ
ﻟـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
lam
l
sin
s
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för tunga består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟِﺴَﺎﻥ och uttalas lisaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tunga

fi3aal blir lisaan

Vi har sett att det arabiska ordet för tunga skrivs ﻟِﺴَﺎﻥ och uttalas lisaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är l, s och n, blir ordet lisaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tunga