Arabiska för magnet

maghnaaTiis
ﻣَﻐﻨَﺎﻃِﻴﺲ
magnet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för magnet uttalas maghnaaTiis och skrivs ﻣَﻐﻨَﺎﻃِﻴﺲ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet magnet

Alla bokstäver i magnet

ﻣَﻐﻨَﺎﻃِﻴﺲ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
ghayn
gh
nun
n
alef
Ta
T
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för magnet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﻨَﺎﻃِﻴﺲ och uttalas maghnaaTiis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver