Arabiska för pasion

hayaam
ﻫَﻴَﺎﻡ
pasion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pasion uttalas hayaam och skrivs ﻫَﻴَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pasion består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, ya som skrivs och uttalas y och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pasion

Alla bokstäver i pasion

ﻫَﻴَﺎﻡ
ﻫـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
ya
y
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för pasion består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﻴَﺎﻡ och uttalas hayaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pasion

fa3aal blir hayaam

Vi har sett att det arabiska ordet för pasion skrivs ﻫَﻴَﺎﻡ och uttalas hayaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är h, y och m, blir ordet hayaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pasion