Arabiska för påfågel

Taawuus
ﻃَﺎﻭُﻭﺱ
påfågel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för påfågel uttalas Taawuus och skrivs ﻃَﺎﻭُﻭﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns påfågel i:

Tawaawiis
ﻃَﻮَﺍﻭِﻳﺲ
påfågel – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet påfågel består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med påfågel

Alla bokstäver i påfågel

ﻃَﺎﻭُﻭﺱ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﻮ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Ta
T
alef
waw
w
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för påfågel består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻭُﻭﺱ och uttalas Taawuus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver