Arabiska för utsmycka

Tawwasa
ﻃَﻮَّﺱَ
utsmycka – dåtid han
yuTawwisu
ﻳُﻄَﻮِّﺱُ
utsmycka – nutid han

Det arabiska verbet för att utsmycka skrivs ﻃَﻮَّﺱَ och uttalas Tawwasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﺱُ och uttalas yuTawwisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utsmycka består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utsmycka

Alla bokstäver i utsmycka

ﻃَﻮَّﺱَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Ta
T
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för utsmycka består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﺱَ och uttalas Tawwasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utsmycka

fa33ala blir Tawwasa

Vi har sett att det arabiska ordet för utsmycka skrivs ﻃَﻮَّﺱَ och uttalas Tawwasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och s, blir ordet Tawwasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utsmycka

Böjningsformer av utsmycka

dåtid
nutid
han
Tawwasa
ﻃَﻮَّﺱَ
han - dåtid
yuTawwisu
ﻳُﻄَﻮِّﺱُ
han - nutid
hon
Tawwasat
ﻃَﻮَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tuTawwisu
ﺗُﻄَﻮِّﺱُ
hon - nutid
jag
Tawwastu
ﻃَﻮَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'uTawwisu
ﺃُﻃَﻮِّﺱُ
jag - nutid