Arabiska för damm

ghadiir
ﻏَﺪِﻳﺮ
damm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för damm uttalas ghadiir och skrivs ﻏَﺪِﻳﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns damm i:

ghudraan
ﻏُﺪﺭَﺍﻥ
damm – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet damm består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med damm

Alla bokstäver i damm

ﻏَﺪِﻳﺮ
ﻏـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ghayn
gh
dal
d
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för damm består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺪِﻳﺮ och uttalas ghadiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver