Arabiska för täcka med lera

Tayyana
ﻃَﻴَّﻦَ
täcka med lera – dåtid han
yuTayyinu
ﻳُﻄَﻴِّﻦُ
täcka med lera – nutid han

Det arabiska verbet för att täcka med lera skrivs ﻃَﻴَّﻦَ och uttalas Tayyana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻴِّﻦُ och uttalas yuTayyinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet täcka med lera består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med täcka med lera

Alla bokstäver i täcka med lera

ﻃَﻴَّﻦَ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för täcka med lera består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻴَّﻦَ och uttalas Tayyana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för täcka med lera

fa33ala blir Tayyana

Vi har sett att det arabiska ordet för täcka med lera skrivs ﻃَﻴَّﻦَ och uttalas Tayyana. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, y och n, blir ordet Tayyana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som täcka med lera

Böjningsformer av täcka med lera

dåtid
nutid
han
Tayyana
ﻃَﻴَّﻦَ
han - dåtid
yuTayyinu
ﻳُﻄَﻴِّﻦُ
han - nutid
hon
Tayyanat
ﻃَﻴَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tuTayyinu
ﺗُﻄَﻴِّﻦُ
hon - nutid
jag
Tayyantu
ﻃَﻴَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'uTayyinu
ﺃُﻃَﻴِّﻦُ
jag - nutid