Arabiska för uppsving, uppvaknande

nahDa
ﻧَﻬﻀَﺔ
uppsving, uppvaknande – femininum singular

Det arabiska ordet för uppsving, uppvaknande uttalas nahDa och skrivs ﻧَﻬﻀَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns uppsving, uppvaknande i:

nahDaat
ﻧَﻬﻀَﺎﺕ
uppsving, uppvaknande – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppsving, uppvaknande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppsving, uppvaknande

Alla bokstäver i uppsving, uppvaknande

ﻧَﻬﻀَﺔ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
nun
n
ha
h
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppsving, uppvaknande består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻬﻀَﺔ och uttalas nahDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppsving, uppvaknande

fa3la blir nahDa

Vi har sett att det arabiska ordet för uppsving, uppvaknande skrivs ﻧَﻬﻀَﺔ och uttalas nahDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, h och D, blir ordet nahDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppsving, uppvaknande