Arabiska för ljuga, lura

ibtashaka
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
ljuga, lura – dåtid han
yabtashiku
ﻳَﺒﺘَﺸِﻚُ
ljuga, lura – nutid han

Det arabiska verbet för att ljuga, lura skrivs ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ och uttalas ibtashaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺘَﺸِﻚُ och uttalas yabtashiku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljuga, lura består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, shin som skrivs och uttalas sh och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljuga, lura

Alla bokstäver i ljuga, lura

ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻚ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﻚ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alef
beh
b
ta
t
shin
sh
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för ljuga, lura består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ och uttalas ibtashaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ljuga, lura

dåtid
nutid
han
ibtashaka
ﺍِﺑﺘَﺸَﻚَ
han - dåtid
yabtashiku
ﻳَﺒﺘَﺸِﻚُ
han - nutid
hon
ibtashakat
ﺍِﺑﺘَﺸَﻜَﺖ
hon - dåtid
tabtashiku
ﺗَﺒﺘَﺸِﻚُ
hon - nutid
jag
ibtashaktu
ﺍِﺑﺘَﺸَﻜﺖُ
jag - dåtid
'abtashiku
ﺃَﺑﺘَﺸِﻚُ
jag - nutid