Arabiska för bedrägeri, lögn, svek

ibtishaak
ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ
bedrägeri, lögn, svek – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bedrägeri, lögn, svek uttalas ibtishaak och skrivs ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedrägeri, lögn, svek består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, shin som skrivs och uttalas sh och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedrägeri, lögn, svek

Alla bokstäver i bedrägeri, lögn, svek

ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alef
beh
b
ta
t
shin
sh
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för bedrägeri, lögn, svek består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ och uttalas ibtishaak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver