Arabiska för handled

mi3Sam
ﻣِﻌﺼَﻢ
handled – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handled uttalas mi3Sam och skrivs ﻣِﻌﺼَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handled i:

ma3aaSim
ﻣَﻌَﺎﺻِﻢ
handled – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handled består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handled

Alla bokstäver i handled

ﻣِﻌﺼَﻢ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺼـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ayn
3
Sad
S
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för handled består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻌﺼَﻢ och uttalas mi3Sam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handled

mif3al blir mi3Sam

Vi har sett att det arabiska ordet för handled skrivs ﻣِﻌﺼَﻢ och uttalas mi3Sam. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är 3, S och m, blir ordet mi3Sam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handled