Arabiska för bevarande, ockupation, tillflykt

i3tiSaam
ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ
bevarande, ockupation, tillflykt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bevarande, ockupation, tillflykt uttalas i3tiSaam och skrivs ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevarande, ockupation, tillflykt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevarande, ockupation, tillflykt

Alla bokstäver i bevarande, ockupation, tillflykt

ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
ayn
3
ta
t
Sad
S
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bevarande, ockupation, tillflykt består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ och uttalas i3tiSaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bevarande, ockupation, tillflykt

ifti3aal blir i3tiSaam

Vi har sett att det arabiska ordet för bevarande, ockupation, tillflykt skrivs ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ och uttalas i3tiSaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är 3, S och m, blir ordet i3tiSaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bevarande, ockupation, tillflykt