Arabiska för skydd

waaqiya
ﻭَﺍﻗِﻴَﺔ
skydd – femininum singular

Det arabiska ordet för skydd uttalas waaqiya och skrivs ﻭَﺍﻗِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skydd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skydd

Alla bokstäver i skydd

ﻭَﺍﻗِﻴَﺔ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
waw
w
alef
qaf
q
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skydd består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻗِﻴَﺔ och uttalas waaqiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver