Arabiska för bevara, skydda

waqaa
ﻭَﻗَﻰ
bevara, skydda – dåtid han
yawqii
ﻳَﻮﻗِﻲ
bevara, skydda – nutid han

Det arabiska verbet för att bevara, skydda skrivs ﻭَﻗَﻰ och uttalas waqaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻮﻗِﻲ och uttalas yawqii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevara, skydda består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevara, skydda

Alla bokstäver i bevara, skydda

ﻭَﻗَﻰ
ﻗـ
ـﻰ
 
ﻗـ
ـﻰ
 
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻰ
 
waw
w
qaf
q
a
 
 
Det arabiska ordet för bevara, skydda består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻭَﻗَﻰ och uttalas waqaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bevara, skydda

dåtid
nutid
han
waqaa
ﻭَﻗَﻰ
han - dåtid
yawqii
ﻳَﻮﻗِﻲ
han - nutid
hon
waqat
ﻭَﻗَﺖ
hon - dåtid
tawqii
ﺗَﻮﻗِﻲ
hon - nutid
jag
waqaytu
ﻭَﻗَﻴﺖُ
jag - dåtid
'awqii
ﺃَﻭﻗِﻲ
jag - nutid