Arabiska för klaga, lida

shakaa
ﺷَﻜَﺎ
klaga, lida – dåtid han
yashkuu
ﻳَﺸﻜُﻮ
klaga, lida – nutid han

Det arabiska verbet för att klaga, lida skrivs ﺷَﻜَﺎ och uttalas shakaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻜُﻮ och uttalas yashkuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klaga, lida består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, kaf som skrivs och uttalas k och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klaga, lida

Alla bokstäver i klaga, lida

ﺷَﻜَﺎ
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
 
shin
sh
kaf
k
alef
 
 
Det arabiska ordet för klaga, lida består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻜَﺎ och uttalas shakaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av klaga, lida

dåtid
nutid
han
shakaa
ﺷَﻜَﺎ
han - dåtid
yashkuu
ﻳَﺸﻜُﻮ
han - nutid
hon
shakat
ﺷَﻜَﺖ
hon - dåtid
tashkuu
ﺗَﺸﻜُﻮ
hon - nutid
jag
shakawtu
ﺷَﻜَﻮﺕُ
jag - dåtid
'ashkuu
ﺃَﺷﻜُﻮ
jag - nutid