Arabiska för vara högfärdig

Sa33ara
ﺻَﻌَّﺮَ
vara högfärdig – dåtid han
yuSa33iru
ﻳُﺼَﻌِّﺮُ
vara högfärdig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara högfärdig skrivs ﺻَﻌَّﺮَ och uttalas Sa33ara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﻌِّﺮُ och uttalas yuSa33iru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara högfärdig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara högfärdig

Alla bokstäver i vara högfärdig

ﺻَﻌَّﺮَ
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
Sad
S
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara högfärdig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻌَّﺮَ och uttalas Sa33ara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara högfärdig

fa33ala blir Sa33ara

Vi har sett att det arabiska ordet för vara högfärdig skrivs ﺻَﻌَّﺮَ och uttalas Sa33ara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, 3 och r, blir ordet Sa33ara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara högfärdig

Böjningsformer av vara högfärdig

dåtid
nutid
han
Sa33ara
ﺻَﻌَّﺮَ
han - dåtid
yuSa33iru
ﻳُﺼَﻌِّﺮُ
han - nutid
hon
Sa33arat
ﺻَﻌَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuSa33iru
ﺗُﺼَﻌِّﺮُ
hon - nutid
jag
Sa33artu
ﺻَﻌَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uSa33iru
ﺃُﺻَﻌِّﺮُ
jag - nutid