Arabiska för gepard, lodjur, panter

fahd
ﻓَﻬﺪ
gepard, lodjur, panter – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gepard, lodjur, panter uttalas fahd och skrivs ﻓَﻬﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gepard, lodjur, panter i:

fuhuud
ﻓُﻬُﻮﺩ
gepard, lodjur, panter – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gepard, lodjur, panter består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i gepard, lodjur, panter

ﻓَﻬﺪ
ﻓـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
fa
f
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för gepard, lodjur, panter består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻬﺪ och uttalas fahd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gepard, lodjur, panter

fa3l blir fahd

Vi har sett att det arabiska ordet för gepard, lodjur, panter skrivs ﻓَﻬﺪ och uttalas fahd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, h och d, blir ordet fahd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gepard, lodjur, panter