Arabiska för hall

qaa3a
ﻗَﺎﻋَﺔ
hall – femininum singular

Det arabiska ordet för hall uttalas qaa3a och skrivs ﻗَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hall

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hall består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hall

Alla bokstäver i hall

ﻗَﺎﻋَﺔ
ﻗـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
qaf
q
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hall består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺎﻋَﺔ och uttalas qaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver