Arabiska för försegling, stämpling

khatm
ﺧَﺘﻢ
försegling, stämpling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försegling, stämpling uttalas khatm och skrivs ﺧَﺘﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns försegling, stämpling i:

khutuum
ﺧُﺘُﻮﻡ
försegling, stämpling – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försegling, stämpling består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ta som skrivs och uttalas t och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försegling, stämpling

Alla bokstäver i försegling, stämpling

ﺧَﺘﻢ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kha
kh
ta
t
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för försegling, stämpling består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺘﻢ och uttalas khatm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver