Arabiska för avslutande

khitaamiyy
ﺧِﺘَﺎﻣِﻲّ
avslutande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avslutande uttalas khitaamiyy och skrivs ﺧِﺘَﺎﻣِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avslutande består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ta som skrivs och uttalas t och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avslutande

Alla bokstäver i avslutande

ﺧِﺘَﺎﻣِﻲّ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kha
kh
ta
t
alef
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för avslutande består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺧِﺘَﺎﻣِﻲّ och uttalas khitaamiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver