Arabiska för anrop

nidaa'
ﻧِﺪَﺍﺀ
anrop – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anrop uttalas nidaa' och skrivs ﻧِﺪَﺍﺀ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anrop består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anrop

Alla bokstäver i anrop

ﻧِﺪَﺍﺀ
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ـﺎ
 
nun
n
dal
d
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för anrop består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻧِﺪَﺍﺀ och uttalas nidaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver