Arabiska för klubb

naadin
ﻧَﺎﺩٍ
klubb – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klubb uttalas naadin och skrivs ﻧَﺎﺩٍ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klubb består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klubb

Alla bokstäver i klubb

ﻧَﺎﺩٍ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺪ
 
nun
n
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för klubb består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺩٍ och uttalas naadin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver