Arabiska för dagg

nadaa
ﻧَﺪَﻯ
dagg – femininum singular

Det arabiska ordet för dagg uttalas nadaa och skrivs ﻧَﺪَﻯ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dagg består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dagg

Alla bokstäver i dagg

ﻧَﺪَﻯ
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ـﻰ
 
nun
n
dal
d
a
 
 
Det arabiska ordet för dagg består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻧَﺪَﻯ och uttalas nadaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver