Arabiska för bry sig om

3aba'a
ﻋَﺒَﺄَ
bry sig om – dåtid han
ya3ba'u
ﻳَﻌﺒَﺄُ
bry sig om – nutid han

Det arabiska verbet för att bry sig om skrivs ﻋَﺒَﺄَ och uttalas 3aba'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺒَﺄُ och uttalas ya3ba'u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bry sig om består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bry sig om

Alla bokstäver i bry sig om

ﻋَﺒَﺄَ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺄ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺄ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺄ
 
ayn
3
beh
b
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för bry sig om består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺒَﺄَ och uttalas 3aba'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bry sig om

fa3ala blir 3aba'a

Vi har sett att det arabiska ordet för bry sig om skrivs ﻋَﺒَﺄَ och uttalas 3aba'a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, b och ', blir ordet 3aba'a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bry sig om

Böjningsformer av bry sig om

dåtid
nutid
han
3aba'a
ﻋَﺒَﺄَ
han - dåtid
ya3ba'u
ﻳَﻌﺒَﺄُ
han - nutid
hon
3aba'at
ﻋَﺒَﺄَﺕ
hon - dåtid
ta3ba'u
ﺗَﻌﺒَﺄُ
hon - nutid
jag
3aba'tu
ﻋَﺒَﺄﺕُ
jag - dåtid
'a3ba'u
ﺃَﻋﺒَﺄُ
jag - nutid