Arabiska för abaya

3abaa'a
ﻋَﺒَﺎﺀَﺓ
abaya – femininum singular

Det arabiska ordet för abaya uttalas 3abaa'a och skrivs ﻋَﺒَﺎﺀَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet abaya består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med abaya

Alla bokstäver i abaya

ﻋَﺒَﺎﺀَﺓ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺔ
 
ayn
3
beh
b
alef
hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för abaya består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺒَﺎﺀَﺓ och uttalas 3abaa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver