Arabiska för ökändhet

jahr
ﺟَﻬﺮ
ökändhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ökändhet uttalas jahr och skrivs ﺟَﻬﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ökändhet består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ökändhet

Alla bokstäver i ökändhet

ﺟَﻬﺮ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
jim
j
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ökändhet består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻬﺮ och uttalas jahr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ökändhet

fa3l blir jahr

Vi har sett att det arabiska ordet för ökändhet skrivs ﺟَﻬﺮ och uttalas jahr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, h och r, blir ordet jahr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ökändhet