Arabiska för lidande

balwaa
ﺑَﻠﻮَﻯ
lidande – femininum singular

Det arabiska ordet för lidande uttalas balwaa och skrivs ﺑَﻠﻮَﻯ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lidande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lidande

Alla bokstäver i lidande

ﺑَﻠﻮَﻯ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ـﻰ
 
beh
b
lam
l
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för lidande består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺑَﻠﻮَﻯ och uttalas balwaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lidande

fa3laa blir balwaa

Vi har sett att det arabiska ordet för lidande skrivs ﺑَﻠﻮَﻯ och uttalas balwaa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa och ordets rotbokstäver är b, l och w, blir ordet balwaa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lidande