Arabiska för kaos, oordning

fawDaa
ﻓَﻮﺿَﻰ
kaos, oordning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kaos, oordning uttalas fawDaa och skrivs ﻓَﻮﺿَﻰ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kaos, oordning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kaos, oordning

Alla bokstäver i kaos, oordning

ﻓَﻮﺿَﻰ
ﻓـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻰ
 
ﻓـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻰ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻰ
 
fa
f
waw
w
Dad
D
a
 
 
Det arabiska ordet för kaos, oordning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻓَﻮﺿَﻰ och uttalas fawDaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kaos, oordning

fa3laa blir fawDaa

Vi har sett att det arabiska ordet för kaos, oordning skrivs ﻓَﻮﺿَﻰ och uttalas fawDaa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa och ordets rotbokstäver är f, w och D, blir ordet fawDaa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kaos, oordning