Arabiska för förtroendefullt samtal

najwaa
ﻧَﺠﻮَﻯ
förtroendefullt samtal – femininum singular

Det arabiska ordet för förtroendefullt samtal uttalas najwaa och skrivs ﻧَﺠﻮَﻯ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtroendefullt samtal består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtroendefullt samtal

Alla bokstäver i förtroendefullt samtal

ﻧَﺠﻮَﻯ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ـﻰ
 
nun
n
jim
j
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för förtroendefullt samtal består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻧَﺠﻮَﻯ och uttalas najwaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förtroendefullt samtal

fa3laa blir najwaa

Vi har sett att det arabiska ordet för förtroendefullt samtal skrivs ﻧَﺠﻮَﻯ och uttalas najwaa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3laa där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3laa och ordets rotbokstäver är n, j och w, blir ordet najwaa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förtroendefullt samtal