Arabiska för cirkulera, spridas

dhaa3a
ﺫَﺍﻉَ
cirkulera, spridas – dåtid han
yadhaa3u
ﻳَﺬَﺍﻉُ
cirkulera, spridas – nutid han

Det arabiska verbet för att cirkulera, spridas skrivs ﺫَﺍﻉَ och uttalas dhaa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺬَﺍﻉُ och uttalas yadhaa3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cirkulera, spridas består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cirkulera, spridas

Alla bokstäver i cirkulera, spridas

ﺫَﺍﻉَ
 
 
ـﺬ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dhal
dh
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för cirkulera, spridas består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﻉَ och uttalas dhaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av cirkulera, spridas

dåtid
nutid
han
dhaa3a
ﺫَﺍﻉَ
han - dåtid
yadhaa3u
ﻳَﺬَﺍﻉُ
han - nutid
hon
dhaa3at
ﺫَﺍﻋَﺖ
hon - dåtid
tadhaa3u
ﺗَﺬَﺍﻉُ
hon - nutid
jag
dhi3tu
ﺫِﻋﺖُ
jag - dåtid
'adhaa3u
ﺃَﺫَﺍﻉُ
jag - nutid