Arabiska för utbredd

dhaa'i3
ﺫَﺍﺋِﻊ
utbredd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utbredd uttalas dhaa'i3 och skrivs ﺫَﺍﺋِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utbredd består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utbredd

Alla bokstäver i utbredd

ﺫَﺍﺋِﻊ
ﺋـ
ـﻊ
 
ﺋـ
ـﻊ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dhal
dh
alef
'
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för utbredd består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺋِﻊ och uttalas dhaa'i3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver