Arabiska för skrämma

jaffala
ﺟَﻔَّﻞَ
skrämma – dåtid han
yujaffilu
ﻳُﺠَﻔِّﻞُ
skrämma – nutid han

Det arabiska verbet för att skrämma skrivs ﺟَﻔَّﻞَ och uttalas jaffala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﻔِّﻞُ och uttalas yujaffilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrämma består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrämma

Alla bokstäver i skrämma

ﺟَﻔَّﻞَ
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
fa
f
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skrämma består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻔَّﻞَ och uttalas jaffala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrämma

fa33ala blir jaffala

Vi har sett att det arabiska ordet för skrämma skrivs ﺟَﻔَّﻞَ och uttalas jaffala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är j, f och l, blir ordet jaffala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrämma

Böjningsformer av skrämma

dåtid
nutid
han
jaffala
ﺟَﻔَّﻞَ
han - dåtid
yujaffilu
ﻳُﺠَﻔِّﻞُ
han - nutid
hon
jaffalat
ﺟَﻔَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tujaffilu
ﺗُﺠَﻔِّﻞُ
hon - nutid
jag
jaffaltu
ﺟَﻔَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ujaffilu
ﺃُﺟَﻔِّﻞُ
jag - nutid