Arabiska för vara rädd

dha3ira
ﺫَﻋِﺮَ
vara rädd – dåtid han
yadh3aru
ﻳَﺬﻋَﺮُ
vara rädd – nutid han

Det arabiska verbet för att vara rädd skrivs ﺫَﻋِﺮَ och uttalas dha3ira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺬﻋَﺮُ och uttalas yadh3aru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara rädd består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara rädd

Alla bokstäver i vara rädd

ﺫَﻋِﺮَ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
dhal
dh
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara rädd består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﻋِﺮَ och uttalas dha3ira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara rädd

dåtid
nutid
han
dha3ira
ﺫَﻋِﺮَ
han - dåtid
yadh3aru
ﻳَﺬﻋَﺮُ
han - nutid
hon
dha3irat
ﺫَﻋِﺮَﺕ
hon - dåtid
tadh3aru
ﺗَﺬﻋَﺮُ
hon - nutid
jag
dha3irtu
ﺫَﻋِﺮﺕُ
jag - dåtid
'adh3aru
ﺃَﺫﻋَﺮُ
jag - nutid