Arabiska för panik, skräck

dha3r
ﺫَﻋﺮ
panik, skräck – maskulinum singular

Det arabiska ordet för panik, skräck uttalas dha3r och skrivs ﺫَﻋﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet panik, skräck

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet panik, skräck består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med panik, skräck

Alla bokstäver i panik, skräck

ﺫَﻋﺮ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ـﺬ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
 
dhal
dh
ayn
3
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för panik, skräck består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻋﺮ och uttalas dha3r.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver